Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

LATIHAN TEMA 1
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

klik pada nombor soalan untuk soalan penuh dan skema jawapan.

klik pada soalan
 
 
a) Jelaskan empat sebab kadar pertumbuhan penduduk dunia bertambah dengan pesat sejak 1950 sehingga 2000. (15m) 
b) Berikan lima sebab perlunya kadar pertumbuhan penduduk di sesetengah negara di dunia diperlahankan.                 (10 m)
 
 
Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara
a) Terangkan masalah utama yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat di negara itu.                                      (13 m)
b) Dengan menggunakan contoh, jelaskan bagaimana langkah yang diambil dapat mengurangkan masalah-masalah tersebut. (12 m)
 
 
a) Berdasarkan kepada mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara, mengapakah negara tersebut mengalami fenomena lebihan penduduk?                                                                    (13 m)
b) Bincangkan keberkesanan program kawalan penduduk yang dilaksanakan oleh sesetengah negara di Asia Pasifik bagi mengatasi masalah lebihan penduduk.                                  (13 m)