Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

soalan 2
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara
a) Terangkan masalah utama yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat di negara itu.                                      (13 m)
b) Dengan menggunakan contoh, jelaskan bagaimana langkah yang diambil dapat mengurangkan masalah-masalah tersebut. (12 m)

 1. Dengan merujuk sebuah negara di Asia Tenggara:

a)      Terangkan empat masalah utama yang kesan daripada pertumbuhan penduduk yang pesat di negara tersebut.                                       (13m)

 

 1. tekanan ke atas sumber alam
 2. kekurangan tanah dan kesesakan
 3. kekurangan bekalan makanan
 4. kekurangan kemudahan asas
 5. kemiskinan dan kemunduran sektor desa
 6. kadar pengangguran tinggi
 7. kadar pembandaran pesat
 8. kemiskinan bandar

 

 

(7x2m= maksimum 13 markah)

 

 

b)      Dengan menggunakan contoh-contoh, jelaskan bagaimana langkah-langkah yang diambil telah dapat mengatasi masalah tersebut.  (12m)

 

 1. memajukan sektor pertanian
 2. memodenkan sektor luar bandar
 3. membangunkan kawasan pertanian dan petempatan baru
 4. membasmi kemiskinan di kawasan bandar
 5. membangunkan pelbagai sektor ekonomi
 6. menyediakan lebih banyak kemudahan asas
 7. membangunkan kawasan yang mundur
 8. mempertingkatkan kualiti sumber manusia

 

 

 

(6x2m = maksimum 12 markah)