GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

GEOGRAFI KERTAS 1

Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

TOPIK-TOPIK DALAM GEORAFI FIZIKAL
 
1. SISTEM BUMI
1.1 KONSEP SISTEM
1.2. SISTEM SURIA
1.3. KEDUDUKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA
1.4 TENAGA
1.5 PERANAN TENAGA SURIA
      1.5.1 PROSES FIZIKAL
      1.5.2 HIDUPAN DI BUMI
 
  LATIHAN
 
2.1 PENGENALAN
      2.2.1 BATUAN / GEOLOGI
      2.2.2 PROSES ENDOGENIK ( PROSES DALAMAN BUMI)
      2.2.3 HANYUTAN BENUA
      2.3.1 LULUHAWA
      2.3.2 PERGERAKAN JISIM
      2.3.3 LEMBANGAN SALIRAN
      2.3.4 PINGGIR PANTAI
2.4  KAITAN SISTEM GEOMORFOLOGI DENGAN MANUSIA
2.5 KEMAHIRAN AMALI
2.6 KAJIAN LUAR
 
 
3.  SISTEM ATMOSFERA
 
3.1 STRUKTUR DAN KANDUNGAN
3.2 CUACA DAN IKLIM
3.3 KAITAN SISTEM ATMOSFERA DENGAN MANUSIA
3.4 PERUBAHAN IKLIM
3.5 IKLIM MIKRO
3.6 KEMAHIRAN AMALI
3.7 KAJIAN LUAR
 
4. SISTEM HIDROLOGI
4.1 FASA AIR
4.2  KITARAN HIDROLOGI
4.3 EDARAN AIR TANIH
4.4 IMBANGAN AIR
4.5 KAITAN SISTEM HIDROLOGI DENGAN MANUSIA
4.6 KEMAHIRAN AMALI
4.7 KAJIAN LUAR
 
5. SISTEM EKOLOGI
 
5.1 EKOLOGI DAN EKOSISTEM
5.2 ALIRAN TENAGA DALAM SIRATAN MAKANAN
5.3 KITAR NUTRIEN DALAM EKOSISTEM
5.4 KAITAN SISTEM EKOLOGI DENGAN MANUSIA
5.5 KAJIAN LUAR
 
6. SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM
 
6.1 INTERAKSI ANTARA SISTEM
6.2 INTERAKSI SISTEM FIZIKAL DENGAN SISTEM GUNAAN MANUSIA
6.3 PENGEKALAN, PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR FIZIKAL
 
 

Enter main content here

Enter supporting content here