Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

Konsep sistem
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

DEFINISI
 
Sistem ialah satu set angkubah yang saling bertindak balas.
Mempunyai tenaga yang keluar dan masuk.
Punca tenaga yang menggerakkan sistem daripada matahari.
Berfungsi dan bertindak balas untuk mencapai keseimbngan.Mempunyai sempadan dan memiliki sifat pemulihan kendiri.
 
 
SISTEM TERBUKA
 
 
SISTEM TERTUTUP
 
 
SISTEM TERPENCIL