Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

jawapan soalan 3
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

Soalan 3
 
a) Berdasarkan kepada mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara, mengapakah negara tersebut mengalami fenomena lebihan penduduk?                                                                    (13 m)
b) Bincangkan keberkesanan program kawalan penduduk yang dilaksanakan oleh sesetengah negara di Asia Pasifik bagi mengatasi masalah lebihan penduduk.                                  (13 m)

Soalan 3
 
a) Berdasarkan kepada mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara, mengapakah negara tersebut mengalami fenomena lebihan penduduk?                                                                    (13 m)
 
- Pilih sebuah negara - Indonesia, Filipina, Thailand
Faktor mengalami lebihan penduduk
 
1. Kadar kelahiran tinggi dan tidak sepadan dengan sumber sedia ada
2. Kadar kesuburan yang tinggi
3. Penurunan kadar kematian
4. Pengeluaran sumber yang terhad
5. Kemunduran dalam teknologi
 
 
                                                          
b) Bincangkan keberkesanan program kawalan penduduk yang dilaksanakan oleh sesetengah negara di Asia Pasifik bagi mengatasi masalah lebihan penduduk.                                  (12 m)
 
- Negara yang menjalankan program perancangan keluarga.
China, Singapura, Indonesia, Filipina dan Thailand. Ada yang berjaya dan ada yang tidak.
 
 
1.Negara yang gagal dalam pengawalan keluarga - Indonesia 
faktor: cara kawalan kehamilan - pil perancang keluarga, pencegahan kehamilan, kondom dan alat dalam rahim.
 
faktor gagal:-
- halangan agama
- halangan budaya dan adat
- pendidikan rendah
- keperluan untuk tenaga buruh
 
2.  Dasar pengecilan saiz keluarga - Singapura dan China
- hadkan bilangan saiz keluarga kepada 2 atau 3 orang
- langkah bersifat perundangan dan melibatkan akta dan denda
- hasilnya Singapura mengalami penurunan kelahiran manakala Shanghai dan Beijing mencatatkan zero population growth.
 
3. Menaikkan had umur minima perkahwinan.
- menaikkan umur perkahwinan - menurunkan kadar fertiliti
 
4. Program kebajikan - khidmat nasihat percuma - pendidikan dan mengubah minda masyarakat. contoh - Malaysia agak berjaya walaupun tidak sepenuhnya.