Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

3. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KONSEP SISTEM
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

- satu set angkubah yang saling berhubung kait

- mempunyai tenaga dan bahan yang keluar masuk

- tenaga sebagai penggerak sistem terutama matahari

- berfungsi dan bertindak balas untuk mencapai keseimbangan

- mempunyai sempadan dan mempunyai sifat pemulihan kendiri