Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

LATIHAN
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

KLIK PADA SOALAN UNTUK SKEMA JAWAPAN
4. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN SOLSTIS MUSIM SEJUK (5)

5. JELASKAN BAGAIMANA TENAGA BOLEH
DIPINDAHKAN (10)

6. JELASKAN KEPENTINGAN TENAGA SURIA TERHADAP PELBAGAI AKTIVITI MANUSIA (10)

7. HURAIKAN 4 SEBAB MENGAPA BUMI MENGALAMI 4 MUSIM BERBEZA (10)

 

 

 
 

2. a ) Jelaskan dengan ringkas kandungan atmosfera (5)

b ) Huraikan mengapa terdapat variasi terhadap taburan tenaga suria di permukaan bumi (12)

c ) Terangkan bagaimana variasi dalam taburan tenaga suria dapat mengawal kehidupan (8)

3. a ) Terangkan secara ringkas proses-proses yang berlaku kepada tenaga matahari yang sampai ke atmosfera dan permukaan bumi (8)

b ) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses albedo (10)

c ) Jelaskan peranan matahari kepada tumbuh-tumbuhan (7)4.a ) Nyatakan juzuk-juzuk atmsfera secara ringkas (5)

b ) Dengan bantuan gambar rajah, terangkan bagaimana pergerakan bumi memberi kesan kepada kejadian siang dan malam serta musim di dunia (10)

c ) Huraikan pengaruh tenaga suria terhadap kehidupan manusia di kawasan tropika lembap (8)

5.a ) Jelaskan secara ringkas jenis tenaga haba (5)

b ) Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan pengaruh kecondongan paksi bumi dan edaran bmi terhadap jumlah bahangan matahari yang di terima oleh bumi (12)

c ) Terangkan perbezaan pengaruh bahangan matahari terhadap kegiatan pertanian di jawasan tropika lembap dan jawasan sederhana