Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

MODEL PERALIHAN DEMOGRAFI
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

PERINGKAT PERINGKAT PERALIHAN DEMOGRAFI
 
 

PERALIHAN DEMOGRAFI

- PERTAMBAHAN PENDUDUK DUNIA SEMAKIN PESAT BERLAKU SELEPAS ABAD KE 17.

- BILANGAN AHLI KELUARGA SEMAKIN MENGECIL

- JANGKA HAYAT PENDUDUK LEBIH SINGKAT

- PERTAMBAHAN PENDUDUK BERBEZA ANTARA SEBUAH NEGARA DENGAN NEGARA YANG LAIN.

- ADA NEGARA YANG MENGALAMI KADAR PERTUMBUHAN YANG TINGGI DAN RENDAH.

- SESETENGAH NEGARA MENGALAMI PERALIHAN DARIPADA PERTUMBUHAN TINGGI KEPADA PERTUMBUHAN RENDAH.

- PROSES PERALIHAN BERLAKU DALAM JANGKA MASA YANG PANJANG.

 

RAJAH PERALIHAN DEMOGRAFI

 

 

peralihan.jpg
GRAF PERALIHAN DEMOGRAFI

 
PERINGKAT PERTAMA
 
- PERTUMBUHAN SEMULAJADI RENDAH KERANA KADAR KELAHIRAN DAN KADAR KEMATIAN YANG TINGGI
- PENGELUARAN HASIL MAKANAN TIDAK MENCUKUPI, ZAT PEMAKANAN RENDAH, WABAK PENYAKIT MEREBAK. RAMAI PENDUDUK TERUTAMANYA KANAK-KANAK DAN BAYI AKAN MATI.
- KEPADATAN PENDUDUK BERUBAH DARIPADA JARANG KE SEDERHANA.
- PENGELUARAN RENDAH DAN RAMAI KANAK-KANAK MENJADI BURUH UNTUK MENYARA KELUARGA.
- PENGANGGURAN BERLELUASA
- JANGKAAN HAYAT PENDUDUK RENDAH
- KURANG PENGETAHUAN DARIPADA SEGI TEKNIKAL
- PROSES PEMBANDARAN MASIH DI PERINGKAT PERMULAAAN
- EKONOMI PERTANIAN DAN SEKTOR PRIMER
 
 

PERINGKAT KEDUA
 
- KADAR KELAHIRAN TINGGI DAN SAIZ KELUARGA BESAR
- KADAR KEMATIAN MENURUN DENGAN CEPAT KERANA TARAF KESIHATAN MENINGKAT - KEMAJUAN DALAM PERUBATAN (IMUNISASI DAN VAKSIN)
- PERTAMBAHAN DALAM PENGELUARAN MAKANAN DAN PROGRAM KEBAJIKAN UNTUK MEMBASMI KEMISKINAN DIJALANKAN.
- MASALAH KEKURANGAN ZAT MAKANAN DIATASI DAN MENYEBABKAN PENURUNAN KADAR KEMATIAN.
- PROSES PEMBANDARAN MENINGKAT
- JANGKA HAYAT MENINGKAT
- BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA TIGA KATEGORI IAITU:-
             a) KADAR KELAHIRAN TINGGI DAN KADAR KELAHIRAN MENURUN
             b) KADAR KEMATIAN DAN KELAHIRAN BERKURANGAN
             c) KADAR KEMATIAN JATUH KE PERINGKAT YANG RENDAH
- KESELURUHAN DUNIA KETIGA BERADA DALAM PERINGKAT KEDUA MODEL PERALIHAN DEMOGRAFI
- EKONOMI BERASASKAN TRADISIONAL TETAPI MULA MENERAPKAN PEMBAHARUAN DAN TEKNOLOGI
- PERMULAAN PENGGUNAAN PERANCANGAN KELUARGA
- MULA MENGALAMI KEMAJUAN DALAM INDUSRI DAN URBANISASI DITUNJUKKAN DALAM FASA PERTENGAHAN PERALIHAN KEDUA.
- DALAM PERINGKAT INI KADAR KELAHIRAN MULA JATUH TETAPI TIDAK SEBANYAK KEJATUHAN DALAM KADAR KEMATIAN
- TERDAPAT JURANG YANG LUAS ANTARA KEDUA DUA KADAR INI.
- CONTOH NEGARA YANG MENGALAMI FASA INI ( INDIA DAN PAKISATAN).
- DALAM FASA TERAKHIR PERINGKAT KEDUA, KADAR KELAHIRAN DAN KEMATIAN MULA JATUH KE PERINGKAT PALING RENDAH. CONTOH NEGARA - MALAYSIA.
 
 

 
PERALIHAN PERINGKAT KETIGA
 
- KEDUA DUA KADAR KELAHIRAN DAN KEMATIAN BERKURANGAN
- PERTUMBUHAN PENDUDUK RENDAH
- DALAM PERINGKAT PERTAMA - PERTAMBAHAN RENDAH BERKAITAN DENGAN KADAR KELAHIRAN DAN KEMATIAN YANG TINGGI
- BERBEZA DENGAN PERINGKAT KETIGA - KERANA KADAR KELAHIRAN DAN KEMATIAN YANG RENDAH.