Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

TREND PERALIHAN DEMOGRAFI NEGARA MAJU DAN DUNIA KETIGA
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

TREND PERALIHAN DEMOGRAFI DI NEGARA MAJU DAN DUNIA KETIGA
 

NEGARA MAJU
NEGARA DUNIA KETIGA
KADAR KELAHIRAN DAN KEMATIAN RENDAH
KADAR KEMATIAN RENDAH DAN KADAR KEMATIAN TINGGI.
JUMLAH PENDUDUK MUDA TERLALU RAMAI.
MENGALAMI PERTAMBAHAN PENDUDUK YANG RENDAH PADA ABAD INI DISEBABKAN KADAR KELAHIRAN DAN KEMATIAN YANG KEKAL SEPERTI SEKARANG INI KEKAL.
PERTAMBAHAN PENDUDUK YANG PESAT DISERTAI DENGAN PERUBAHAN EKONOMI MAMPU MENAMPUNG JUMLAH PENDUDUK DAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP.
MENGALAMI KEJATUHAN DALAM PERTAMBAHAN PENDUDUK DENGAN PROSES YANG PERLAHAN
KEJATUHAN KADAR KEMATIAN NAMUN KADAR KELAHIRAN MASIH TINGGI
EKONOMI BERCIRIKAN INDUSRTI DAN PERKHIDMATAN
DIJANGKAKAN AKAN TERUS MENGALAMI PERTAMBAHAN PENDUDUK DENGAN PESAT.

LATIHAN
 
1. NAMAKAN 5 NEGARA DI ASIA TENGGARA YANG MENGALAMI PIRAMID PENDUDUK PROGRESIF.                                                                                                      (5 MARKAH)
2. JELASKAN CIRI-CIRI KEPENDUDUKAN YANG TERDAPAT DALAM PIRAMID PENDUDUK PROGRESIF.                                                                                                     (10 MARKAH)
3. CADANGKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI MASALAH KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA YANG DIGAMBARKAN MELALUI PIRAMID PROGRESIF.       (10 MARKAH)