Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

PROSES EKSOGENIK
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

PROSES EKSOGEN

PROSES YANG BEROPERASI DI PERMUKAAN BUMI SEPERTI LULUHAWA, HAKISAN, PENGANGKUTAN, PEMENDAPAN DAN GERAKAN JISIM

 

LULUHAWA

- PROSES PEMECAHAN, PENGURAIAN DAN PEREPUTAN BATUAN DAN BERLAKU SECARA IN-SITU.

- PROSES PEMECAHAN, PENGURAIAN DAN PEREPUTAN TERJADI AKIBAT TINDAK BALAS PELBAGAI AGEN LULUHAWA

AGEN LULUHAWA

A) HUJAN

B) SUHU

C) TINDAKAN FROS

D) MIKROORGANISMA

- PEMECAHAN BATUAN KEPADA PARTIKEL YANG LEBIH  KECIL DAN TERURAI MENJADI BAHAN BARU SEPERTI LARUTAN,  TANIH, REGOLIT DAN SEBAGAINYA.

JENIS LULUHAWA

A) LULUHAWA KIMIA

B) LULUHAWA FIZIKAL

C) LULUHAWA BIOLOGI

 

HAKISAN

- PROSES PENGHAUSAN YANG DIALAMI OLEH PERMUKAAN BUMI AKIBAT TINDAKAN AGEN AGEN HAKISAN

- AGEN HAKISAN

A) OMBAK

B) ANGIN

C) AIR MENGALIR

- PROSES PENGHAUSAN BERLAKU KERANA ADANYA TENAGA KINETIK DAN GESERAN,

- DUA JENIS HAKISAN IAITU HAKISAN GEOLOGI DAN HAKISAN TANIH

- HAKISAN GEOLOGI - SECARA SEMULA JADI. BERLAKU PERLAHAN DAN MENGAMBIL MASA YANG LAMA. MELIBATKAN KESELURUHAN PERMUKAAN BUMI

- HAKISAN TANIH PROSES HAKISAN YANG BERLAKU AKIBAT TINDAKAN MANUSIA MENGGANGGU ALAM SEMULA JADI.

 

PENGANGKUTAN DAN PEMENDAPAN

- PENGANGKUTAN IALAH PROSES PEMINDAHAN BAHAN TERLULUHAWA OLEH AGEN BERGERAK IAITU AIR, ANGIN, GLASIER DAN OMBAK.

- PROSES PENGANGKUTAN DIPENGARUHI OLEH HALAJU (TENAGA KINETIK DAN POTENSI ) AGEN AGEN.

- CARA PENGANGKUTAN SEPERTI GOLEKAN, LOMPATAN, AMPAIAN DAN LARUTAN.

- JIKA HALAJU AGEN YANG BERGERAK MENJADI PERLAHAN, BAHAN AKAN DIMENDAPKAN.

 

GERAKAN JISIM

- MELIBATKAN PERGERAKAN REGOLIT DARI CERUN KE BAWAH DISEBABKAN OLEH DAYA GRAVITI.

- ALIRAN PERLAHAN SEPERTI KESOTAN TANIH, KESOTAN BATUAN, KESOTAN TALUS DAN GELANGSARAN TANAH

- ALIRAN CEPAT SEPERTI ALIRAN LUMPUR, ALIRAN TANAH, PUIN SALJI RUNTUH.

- GELUNCURAN - ROBOHAN, GELUNCURAN PUIN, GELUNCURAN BATUAN

- RUNTUHAN - RUNTUHAN TANAH, TANAH MENDAP DAN RUNTUHAN BATUAN

 

 

Enter first column content here

Enter second column content here

Enter supporting content here