Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

latihan 5
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

Enter subhead content here

Enter content here

5        a ) Jelaskan secara ringkas jenis tenaga haba (5)

b ) Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan pengaruh kecondongan paksi bumi dan edaran bmi terhadap jumlah bahangan matahari yang di terima oleh bumi (12)

c ) Terangkan perbezaan pengaruh bahangan matahari terhadap kegiatan pertanian di jawasan tropika lembap dan jawasan sederhana (8)

 

 

a)     jenis tenaga haba terdiri daripada tenaga haba pendam – wap air semasa proses sejatan dan tenaga haba rasa – arus laut memindahkan haba

 

b)     pengaruh kecondongan paksi bumi dan edaran bumi terhadap jumlah tenaga matahari yang diterima oleh bumi ialah:

i)                    kecondongan paksi menyebabkan fenomena siang dan malam yang tidak sekata

ii)                  edaran bumi menyebabkan fenomena aphelion dan perihelion

iii)                edaran bumi menyebabkan kejadian empat musim

 

(huraikan dengan lengkap)

 

c)      antara pengaruh terhadap kegiatan pertanian ialah

 

i)                    jangka masa penanaman adalah tidak sama

ii)                  perbezaan produktiviti dan hasil tanaman (sepanjang tahun dan mengikut musim)

iii)                perbezaan jenis tanaman

 

 

huraikan setiap fakta dengan lengkap