Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

latihan 4
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

Enter subhead content here

Enter content here

4        a ) Nyatakan juzuk-juzuk atmosfera secara ringkas (5)

b ) Dengan bantuan gambar rajah, terangkan bagaimana pergerakan bumi memberi kesan kepada kejadian siang dan malam serta musim di dunia (10)

c ) Huraikan pengaruh tenaga suria terhadap kehidupan manusia di kawasan tropika lembap (8)

 

skema jawapan

 

a)     kandungan atmosfera terdiri daripada gas tetap iaitu oksigen, karbon dioksda, wap air , debu habuk, dan gas  nadir seperti neon, argon dan xenon

b)     (berpandukan gambarajah )

i)                    Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan kejadian siang dan malam

ii)                  Edaran bumi pada orbit menyebabkan kejadian monsoon dan siang malam

iii)                Kecondongan paksi menentukan waktu siang dan malam di sesetengah tempat.

 

c)      Tenaga suria diterima oleh muka bumi berbeza besa dari segi ruang dan masa. Pancaran di kawasan tropika lembap adalah sekata sepanjang tahun. Penerimaan ini mempengaruhi aktiviti ekonomi seperti:

i)                    pertanian

ii)                  penternakan

iii)                pelancongan

iv)                perlombomgan

v)                  perikanan

vi)                pekerjaan secara umum

seasons.jpg

day.jpg

bumi1.jpg