Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

latihan 3
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

Enter subhead content here

Enter content here

  1. a ) Terangkan secara ringkas proses-proses yang berlaku kepada tenaga  matahari yang sampai ke atmosfera dan permukaan bumi  (8)

b ) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses albedo (10)

c ) Jelaskan peranan matahari kepada tumbuh-tumbuhan (7)

 

skema jawapan

 

a)     tenaga matahari sampai ke bumi dalam bentuk gelombang pendek secara pancaran atau radiasi seperti gelombang gama, ultra ungu, infra merah, cahaya nampak dan cahaya tak nampak.

Proses yang berlaku ialah seperti berikut:

i)                    pantulan atmosfera

ii)                  kerpasan (kitaran hidrologi)

iii)                penyerapan oleh awan

iv)                serapan dan pantulan oleh permukaan bumi

v)                  prosess fotosintesis

 

b)     makna albedo

albedo ialah proses pembalikan semula atau pantulan yang dialami oleh bahangan matahari yang tiba ke permukaan bumi. Namun begitu bukan permukaan bumi sahaja yang membalikkan pantulan. Sebelum tiba di permukaan bumi di dalam atmosfera proses pembalikan juga berlaku oleh manik manik hujan, pertikel pencemaran cerah, awan dan sebagainya. Kadar pembalikan bergantung kepada warna permukaan selain daripada sudut pancaran cahaya matahari itu sendiri. Permukaan bumi yang cerah seperti permukaan salji dan permukaan gurun berpasir akan mengalami kadar pembalikan yang tinggi berbanding dengan permukaan gelap seperti hutan dan bertar yang lebih menyerap bahangan daripada membalikkannya.

 

c)      peranan matahari kepada tumbuh-tumbuhan

i)                    proses fotosintesis dan mensintesis makanan (glukosa)

ii)                  proses sejat peluhan (transpirasi

 

huraikan semua fakta.