Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

latihan 2
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

Enter subhead content here

Enter content here

  1. a ) Jelaskan dengan ringkas kandungan atmosfera (5)

b ) Huraikan mengapa terdapat variasi terhadap taburan tenaga suria di permukaan bumi (12)

c ) Terangkan bagaimana variasi dalam taburan tenaga suria dapat mengawal kehidupan (8)

 

 

skema jawapan

 

a)     kandungan atmosfera ialah gas tetap iaitu oksigen, karbon dioksida dan nitrogen. Selain daripada itu ada gas inaktif iaitu neon dan argon. Komponen lain ialah wap air, aerosol dan bacteria.

 

b)     Faktor yang menyebabkan variasi tenaga suria di permukaan bumi ialah :

i)                    putaran bumi – kejadian siang malam

ii)                  edaran bumi – kejadian empat musim

iii)                kecondongan paksi bumi – siang malam yang tidak sama panjang

iv)               ketebalan lapisan atmosfera

v)                 afehelion dan perihelion

vi)               ketinggian kedudukan matahari

 

c)     Pengaruh terhadap kehidupan:

i)                    tumbuhan – proses fotosintesis, musim berlainan untuk tumbuhan yang berbeza

ii)                  haiwan – mempengaruhi habitat, hibernasi, makanan

iii)                manusia – mempengaruhi kegiatan ekonomi manusia – pertanian, perikanan, pelancongan, perlombongan, penternakan, industri mongering (ikan masin, keropok) dan lain lain lagi

 

(huraikan setiap fakta dengan lengkap)