Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

soalan 1
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

Enter subhead content here

Enter content here

1.   a )Dengan bantuan rajah yang sesuai,jelaskan struktur utama  bumi (5)

b ) Huraikan fenomena yang dikaitkan dengan putaran dan edaran bumi (10)

c ) Bagaimanakah haba yang berlebihan dari satu bahagian bumi dipindahkan ke bahagian bumi yang lain (10)

 

SKEMA JAWAPAN

 

 

1.   a) huraian mengenai lapisan dalaman bumi

i) lapisan kerak bumi

ii) lapisan mantel

iii) lapisan teras bumi

b) kesan putaran dan edaran bumi :

        i) siang dan malam

        ii) biasan angina akibat daya koriolis

        iii) kejadian 4 musim

        iv) gerhana bulan dan matahari

        v) pasang surut air laut

c) pemindahan haba berlaku melalui

        i) tiupan angina

        ii) pergerakan arus lautan

        iii) perolakan

       

(huraikan fakta fakta tersebut) –cari buku rujukan la…