Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

PENDUDUK DAN ALAM SEKITAR
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

1.5.1.   Pengenalan Umum Komponen Alam Sekitar & Sumber

 

Komponen Alam Sekitar terbahagi kepada 4:-

 

     Biosfera

     Litosfera

     Hidrosfera

     Atmosfera

 

i.                    Biosfera

 

     Unsur-unsur melibatkan hidupan meliputi kws kerak bumi (litosfera) dan atmosfera.

     Cth hidupan:  manusia, tumbuhan, bakteria, binatang2, spora dan lain-lain.

     Setiap hidupan ada ekosistem (saling kebergantungan) biotik (hidup) & abiotik (bukan hidup).

     #Kepentingan – kemandirian spesis flora & fauna, rantaian makanan, kajian.

 

ii.                  Litosfera

 

     Kerak bumi (lapisan luar bumi yg membentuk benua dan pulau dan dasar lautan.

     Ketebalan – 5 km (dasar laut) & 50 km (daratan).

     Kandunagan utama – batuan & mineral sert tanih.

     #Kepentingan – sumber batuan, mineral & utk sektor pertanian.

 

iii.                Hidrosfera

 

     Meliputi sumber air: cth; laut, tasik, sungai. Lombong, air bawah tanah.

     97.2% air masin dan 2.8% air tawar.

     #Laut (perikanan & petroleum, gas asli) & menyederhanakan suhu.

 

iv.                Atmosfera

 

     Lapisan udara – ketebalan lingkungan 1000 km.

 

 

KEPENTINGAN ATMOSFERA

 

Troposfera

Sumber air, hidupan

Sumber oksigen utk pernafasan

Sumber karbon dioksida utk fotosintesis

Pemantul cahaya matahari

2. Stratosfera

Penangkis gelombang ultraungu

3. Mesosfera

Menghalang / menghancurkan meteorit besar yang jatuh ke bumi

4. Termosfera

Telekomunikasi

1.5.2    Alam sekitar fizikal sebagai sumber

 

-          Maksud sumber: - segala bahan yang ada dalam alam sekitar seperti mineral, hutan, lautan dan hidupan yang boleh diterokai dan digunakan untuk kehidupan manusia

-          Sumber terbahagi kepada dua iaitu sumber yang boleh diperbaharui iaitu bahan yang wujud secara berterusan dan boleh perbaiki. Contohnya angin, suria, ombak, tanih, hutan.

-          Sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber yang akan habis jika digunakan secara berterusan. Ia boleh dikategorikan kepada sumber yang tidak boleh dikitar semula seperti petroleum, arang batu dan gas asli. Dan sumber yang boleh dikitar seperti bijih timah, besi dan emas.

 

 

 

Tidak Boleh Diperbaharui

(boleh pupus)

Mineral

Semua logam & bukan logam

Cth Logam – emas, b. timah, b. besi, bauksit, kuprum

Bukan Logam – petroleum, arang batu, gas asli.

Boleh Diperbaharui

air

tanih

hutan

udara

Sumber alam semula jadi

 

 

 

1.5.3    Daya tampung prsekitaran fizikal

 

1.5.3.1 Kepentingan sumber alam kepada manusia

 

Sumber Alam

Kepentingan

i) Hutan

  sumber oksigen

  ekopelancongan, rekreasi

  ubat-ubatan (herba tradisional)

  tadahan hujan

  kepelbagaian diversiti (biodiversiti)

  R&D (kacukan poko ,ubatan)

  makanan (petai,jering)

  sumber pendapatan- (balak) – cengal, merbau

  peluang pekerjaan (pembalak)

  produk hiliran (perabot)

ii) Air

  Kegunaan domestik (minum, masak, mandi, basuh)

  sektor perindustrian berasaskan minuman &makaanan dan industri besi & keluli (penyejukan)

pengiran tanaman (padi)

iii) Mineral

  sektor pembinaan bangunan (tiang konkrit, bt. kelikir)

  industri pembuatan (besi & keluli, sadur tin, tin minuman)

  menjimatkan tukaran matawang (kegunaan tempatan)

  Tenaga elektrik (arang batu, petroleum, gas asli)

peluang pekerjaan

iv) Tanah-tanih

  sektor pertanian (aluvium-padi)

Tapak pembinaan (petempatan, perindustrian)

 

 

1.5.3.2  Konsep daya tampung sumber alam

 

#          Sumber ada daya tampung (terhad)

 

Daya tampung sumber = keupayaan sesuatu sumber memenuhi & menampung

                                            keperluan penduduk aras dan tempoh tertentu . Ia bergantung kepada

-          kuantiti dan kualiti stok

-          keupayaan teknologi

-          penggunaan sumber yang cekap dan berterusan

-          kawalan pertumbuhan penduduk

            Cth: penduduk ramai, sumber terhad menyebabkan:

                     Kekurangan makanan

                     Kebuluran

                     Wabak penyakit

                     Krisis air, tenaga

                     Kehilangan sumber warisan

                     Kesejahteraan hidup manusia terjejas

 

* Jelaskan konsep lebihan penduduk, kurang penduduk dan penduduk optimum

 

1.5.3.3 Langkah2/ usaha memastikan daya tampung sumber secara berterusan (*Cth: Sumber Hutan)

 

1.                  Langkah perundangan

 

                    Kuatkuasa undang2 (denda/penjara)

                    Wujudkan akta perhutanan

                    Pemantauan (jabatan hutan)

 

2.                  Langkah Pengurusan

 

                    Wartakan taman negara

                    Tanam semula hutan

                    Rawatan silvikultur

                    R&D (FRIM)

                    Kuota

                    Lesen pembalakan

                    Penebangan terpilih (pokok matang)

 

3.                  Langkah Pendidikan

 

                     Kempen (cintai hutan)

                     Penerapan dalam sukatan pelajaran (Geografi, Alam Sekitar, Kajian Tempatan)

 

 

1.5.4        Kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap alam sekitar

 

1.5.4.1 Kesan pertumbuhan penduduk

 

Kesan negatif

 

                     Kesan kpd sumber air – penerokaan hutan oleh manusia (pertanian & petempatan – tadahan air kurang, sumber air kurang & merosot, air tercemar (sisa domestik & kumbahan)

                     Kesan kpd sumber hutan – kayu berharga pupus (cengal)

                     Kesan kpd mineral – semakin berkurangan/pups (emas, b. Timah)

                     Kesan kpd sumber udara – udara tercemar (kilang, kenderaan, pembakaran terbuka)

                     Kesan kpd ketidakseimbangan ekosistem – kitaran oksigen dan karbon dioksida

 

Kesan positif

 

                     Sumber dapat dimanfaatkan sepenuhnya dgn adanya buruh yg ramai

                     Kawasan baru dpt dimajukan

 

 

1.5.4.2 Sebab berlakunya kemusnahan alam sekitar di kawasan tumpuan penduduk

(Cth Kuala Lumpur)

 

                     Kurang kesedaran sivik terhadap alam sekitar

                     Kurang pegawasan

                     Kurang pengurusan

                     Sikap Imigrasi – tiada kecintaan terhadap negara

 

1.5.4.3 Langkah mengurangkan kesan kemusnahan alam sekitar

 

1.                  Perundangan

 

                    Wujudkan akta (Akta Alam Sekeliling 1974) – mudahkan pendakwaan

                    Akta/ ordinan (Cth: Akata Perhutanan Negara) – hukuman kpd pesalah dlm sektor pembalakan.

                    Agemsi pelaksanan (JAS, JPS, PBT) – pemantauan berterusan

                    Penguatkuasaan – hukuman,denda, kompaun

                    Prosedur EIA (Penilaian Impak Alam Sekitar/Enviroment Impact Assesment) – dikemaskini bg semua projek pembinaan

 

 

 

2.                  Bukan Perundangan

 

                    Kitar semula, adakan kempen kesedaran orang ramai

                    pematuhan peraturan

                    Melibatkan diri dlm kursus/ pndidikan alam sekitar

                    Menyertai NGO -  MNS (Malayan Nature Society), Peratuan Pengguna

                    Sikap orang ramai (harmoni dgn alam sekitar)                     

 

 

 

 

Latihan kendiri

 

1. a) Apakah yang dimaksudkan dengan daya tampung sumber alam (4)

b) Nyatakan tiga contoh sumber alam yang merosot (3) 

c) Huraikan mengapa daya tampung sumber alam semakin merosot (10)

 d) Bincangkan langkah bukan perundangan untuk menjamin keberterusan sumber alam di sesebuah negara (8)