Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

PIRAMID PENDUDUK

Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

PIRAMID PENDUDUK
 

Alam sekitar Manusia : Piramid penduduk

Konsep pyramid penduduk dan kaitan dengtan struktur umur penduduk

 

-          graf bar yang menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk\

-          menggambarkan ciri ciri kependudukan dan sosioekonomi seperti


a)      kadar kelahiran, kematian dan pertumbuhan penduduk semula jadi

b)      komposisi jantina (lelaki dan perempuan)

c)      jangka hayat penduduk

d)     nisbah tanggungan

e)      tahap pembangunan ekonomi

f)       taraf sosial (kesihatan dan pendidikan)

g)      tiga kumpulan umur yang dikaji berdasarkan sesebuah pyramid iaitu

-          kumpulan umur muda

-          penduduk dewasa

-          penduduk tua

PIRAMID PROGRESIF
malaysia.jpg

PIRAMID PROGRESIF
 
BENTUK KON. PUNCAK TAJAM TIRUS DAN TAPAK LEBAR. CERUN YANG CEKUNG.
 
NEGARA : NEGARA ASIA TENGGARA (SEDANG MEMBANGUN) TERMASUK MALAYSIA, INDIA, PAKISTAN, INDONESIA,
 
CIRI -CIRI 
 
1.  TAPAK LEBAR - KADAR KELAHIRAN TINGGI, KADAR KEMATIAN RENDAH (BAYI)
 
FAKTOR
- KEGAGALAN AMALAN PERANCANGAN KELUARGA
- PERKAHWINAN MUDA
- KEPERLUAN KEPADA TENAGA BURUH MANUSIA
- PENINGKATAN KEMUDAHAN KESIHATAN
 
2. BILANGAN PENDUDUK MUDA
 
- KERAJAAN TERPAKSA BERBELANJA BESAR UNTUK KEMUDAHAN GOLONGAN MUDA
- MENYEDIAKAN KEMUDAHAN KLINIK DESA
- KEPERLUAN PENDIDIKAN AWAL (TADIKA)
- KEPERLUAN PENDIDIKAN
- BIASISWA
- KEMUDAHAN RIADAH UNTUK GOLONGAN MUDA
 
 
3. JANGKA HAYAT RENDAH
 
- KADAR KEMATIAN PENDUDUK TUA TINGGI
- PURATA JANGKA HAYAT 65 TAHUN
 
FAKTOR :
 
- KURANG KEMUDAHAN KESIHATAN DAN PERUBATAN UNTUK RAWATAN PENYAKIT KRONIK YANG LAZIM MENYERANG GOLONGAN TUA
- AMALAN PENJAGAAN MAKANAN, KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN DI TAHAP RENDAH
 
4. NISBAH TANGGUNGAN TINGGI
 
- GOLONGAN DEWASA YANG PRODUKTIF ADALAH SEDIKIT BERBANDING GOLONGAN MUDA
- SAIZ KELUARGA BESAR MENYEBABKAN TARAF HIDUP RENDAH (PENDAPATAN PERKAPITA RENDAH)
- NAMUN JUMLAH  PENDUDUK MUDA YANG RAMAI MENJADI ASET UNTUK TENAGA BURUH PADA MASA AKAN DATANG.
 
 
5. TAHAP SOSIOEKONOMI YANG RENDAH
 
- KEBERGANTUNGAN KEPADA SEKTOR EKONOMI PRIMER - PERTANIAN INTENSIF BURUH.
- KEBERGANTUNGAN KEPADA TEKNOLOGI TRADISIONAL - CANGKUL, HAIWAN, TENAGA MANUSIA
- PEMBANGUNAN SUMBER ALAM AMAT PERLAHAN
- SUMBER YANG BANYAK HANYA TERSIMPAN SEBAGAI STOK
 
6. TAHAP PEMBANGUNAN SOSIAL YANG RENDAH
 
- KESAN DARIPADA TAHAP KESIHATAN DAN PENDIDIKAN YANG RENDAH
- NAMUN SESETENGAH NEGARA MENCATATKAN PENINGKATAN SEPERTI NEGARA DI ASIA TENGGARA (MALAYSIA, INDONESIA, BRUNEI)
- PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI MODEN MULA BERKEMBANG (MALAYSIA, THAILAND)
- PEMBANGUNAN SOSIAL MULA MENINGKAT (MALAYSIA, INDONESIA, FILIPINA)
 
 
 
               

PIRAMID REGRESIF / PERALIHAN
singapore.jpg

PIRAMID REGRESIF / PERALIHAN
 
MEWAKILI NEGARA NEGARA SEPERTI AMERIKA SYARIKAT, PERANCIS, UNITED KINGDOM PADA TAHUN 60-AN. PADA MASA KINI HANYA SINGAPURA YANG MENGALAMI PIRAMID REGRESIF.
 
CIRI-CIRI
 
 
1. SAIZ TAPAK SEMPIT - KADAR KELAHIRAN / KEMATIAN BAYI RENDAH
 
FAKTOR:
- STATUS QUO
- PERKAHWINAN LEWAT
- KEBERKESANAN PROGRAM PERANCANG KELUARGA
- PENGLIBATAN WANITA DALAM KERJAYA BERPROFIL TINGGI
- DASAR KERAJAAN (MENGECILKAN SAIZ KELUARGA)
- KECENDERUNGAN SETIAP KELUARGA (BERDASARKAN PERTIMBANGAN  EKONOMI DAN SOSIAL)
 
2. PUNCAK LEBAR - JANGKA HAYAT TINGGI (PURATA JANGKA HAYAT MELEBIHI 80 TAHUN)
 
FAKTOR:
- AMALAN PEMAKANAN SEIMBANG
- KESEDARAN KEPADA GAYA HIDUP SIHAT DAN BERKUALITI
- KEJAYAAN DALAM BIDANG PERUBATAN
- KESEDARAN TERHADAP KEADAAN PERSEKITARAN YANG BAIK DAN BERSIH
 
3. CERUN CEMBUNG - GOLONGAN DEWASA (PRODUKTIF) LEBIH RAMAI DARIPADA KANAK KANAK
 
KESAN
- NISBAH TANGGUNGAN RENDAH
- PENDAPATAN PERKAPITA TINGGI
- TARAF HIDUP MENINGKAT
- KADAR PENGANGGURAN RENDAH
 
4. TAHAP SOSIOEKONOMI TINGGI
5. TEKNOLOGI YANG TINGGI (DALAM SEKTOR INDUSTRI UNTUK MENAMPUNG KEKURANGAN TENAGA BURUH)

PIRAMID MANTAP / STABIL
us.jpg

 
 
PIRAMID PENDUDUK STABIL/ MANTAP
 
PIRAMID YANG BERBENTUK TEGAK/ HAMPIR TEGAK
CONTOH NEGARA - JEPUN, SWEDEN, US, UK , PERANCIS, DENMARK
 
CIRI CIRI
 
1. KADAR KELAHIRAN DAN KEMATIAN RENDAH
2. TELAH MENCAPAI PENDUDUK OPTIMUM
3. PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI YANG MANTAP
4. EKONOMI SEKTOR INDUSTRI DAN PERKHIDMATAN
5. TAHAP PEMBANGUNAN SOSIAL TINGGI - KADAR PEMBANDARAN TINGGGI
 

PIRAMID TERGANGGU
russsiaterganggu.jpg

PIRAMID TERGANGGU
 
PIRAMID TERGANGGU BOLEH BERLAKU KEPADA KETIGA-TIGA JENIS PIRAMID.
KESAN GANGGUAN MENYEBABKAN BERLAKU PERUBAHAN KEPADA KEPANJANGAN BAR SAMA ADA LELAKI MAHUPUN PEREMPUAN.
PUNCA GANGGUAN IALAH SAMA ADA PEPERANGAN, PENYAKIT, POLISI KERAJAAN DAN BENCANA ALAM.
CONTOH PIRAMID RUSSIA PADA 1992  BERBENTUK GENTING DITENGAH DISEBABKAN OLEH BILANGAN KELAHIRAN YANG SANGAT KURANG PADA 1941-45 (PERANG DUNIA KEDUA).
HAL INI MENYEBABKAN BILANGAN PENDUDUK BERUMUR 45 HINGGA 49 PADA TAHUN 1992 (RAJAH DI KANAN) MENYUSUT DENGAN KETARA.
SELAIN ITU BILANGAN LELAKI UMUR TUA JUGA SEDIKIT BERBANDING WANITA KERANA RAMAI LELAKI MATI KETIKA PEPERANGAN.