Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

TABURAN PENDUDUK
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

Enter subhead content here

Pengetahuan am : Bilangan penduduk dunia pada   09:38 UTC (EST+5) May 27, 2010   6,823,515,739

 

Konsep : sebaran penduduk di permukaan bumi. Dibahagikan kepada tiga iaitu padat, sederhana dan jarang. Taburan penduduk tidak sekata dipengaruhi oleh faktor bentuk muka bumi, sumber, iklim dan ekonomi.

 

Kepadatan penduduk – nisbah bilangan penduduk dengan keluasan kawasan

                

1.2.1    Taburan penduduk dunia mengikut wilayah

 

RUJUK PETA DUNIA

TABURAN PENDUDUK DUNIA

taburanpenduduk.jpg

BACK