Make your own free website on Tripod.com

GEOGRAFI STPM KERTAS 1 DAN 2

KONSEP PENDUDUK
Home
GEOGRAFI KERTAS 1
GEOGRAFI KERTAS 2
SOALAN SOALAN STPM 2005 - 2010

PENDUDUK SEBAGAI SUMBER MANUSIA
PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN

PENDUDUK SEBAGAI SUMBER MANUSIA
 
1. MAKSUD SUMBER MANUSIA IALAH TENAGA BURUH BAGI MELAKUKAN KERJA KERJA YANG MENGGUNAKAN KUDRAT. TENAGA BURUH YANG BERKUALITI IALAH MEREKA YANG MEMILIKI TAHAP KESIHATAN YANG BAIK DAN BERKEUPAYAAN MELAKUKAN KERJA FIZIKAL. MEREKA JUGA PERLU MEMPUNYAI TAHAP PENDIDIKAN YANG BAIK.
 
2. OLEH ITU, KONSEP PENDUDUK SEBAGAI SUMBER MANUSIA DIUKUR SECARA KUANTITI DAN KUALITI.
 
3. SECARA KUANTITI BERMAKSUD ASPEK BILANGAN PENDUDUK, SAIZ PENDUDUK, TABURAN PENDUDUK DAN STRUKTUR UMUR / JANTINA
 
4. SECARA KUALITI BERMAKSUD SUMBER MANUSIA DIUKUR DARI SEGI FIZIKAL DAN KESIHATANNYA, TAHAP PENDIDIKAN, KEMAHIRAN, KETERBUKAAN, MOBILITI, SIKAP DAN KEMENJADIANNYA.
 
 
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITI SUMBER MANUSIA
 
- FAKTOR YANG PELBAGAI DAN SALING MEMPENGARUHI ANTARA SAT U SAMA LAIN.
- BILANGAN PENDUDUK
- KADAR KELAHIRAN, KEMATIAN, MIGRASI
- TAHAP KESIHATAN
- TAHAP KESUBURAN
- TAHAP PEMBANGUNAN EKONOMI
- TAHAP PENDIDIKAN
 
 
 

PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
 
1. PERUBAHAN SOSIOEKONOMI
- MENUKAR SISTEM EKONOMI TRADISIONAL KEPADA EKONOMI MODEN
- PERANAN SEBAGAI TENAGA KERJA DAN PENGGUNA
- MEWUJUDKAN KEPELBAGAIAN EKONOMI
- PERKEMBANGAN PELBAGAI SEKTOR SOSIAL  - PENDIDIKAN, TELEKOMUNIKASI, KESIHATAN,
- BERLAKU REVOLUSI DALAM BIDANG PERHUBUNGAN - GPS, INTERNET, GPRS, 3G
- KEMAJUAN INFTASTURKTUR, PERUSAHAAN, PEMBANDARAN, DAN PERTAMBAHAN PUSAT PUSAT KHIDMAT PENDUDUK
 
INDIKATOR EKONOMI
(KDNK, PENDAPATAN PERKAPITA, PENINGKATAN KUASA BELI, PENINGKATAN TARAF HIDUP, PERTAMBAHAN SAIZ PASARAN)
 
2. PERUBAHAN ALAM SEKITAR / LANDSKAP BUDAYA
 
PERUBAHAN LANDSKAP BUDAYA
 
AKTIVITI MANUSIA  DAN KESANNYA

PETEMPATAN
- MENGUBAH CORAK LANDSKAP DAN TOPOGRAFI
- MENGGANTIKAN LANDSKAP ASAL (HUTAN) KEPADA PETEMPATANB/ BANGUNAN
AKTIVITI PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
PERUBAHAN FUNGSI DAN POLA GUNA TANAH
INDUSTRI DAN PEMBANDARAN
PERUBAHAN LANDSKAP MUDAH KEPADA LANDSKAP KOMPLEKS
RANGKAIAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
MENINGKATKAN DARJAH KETERSAMPAIAN. MENINGKATKAN MOBILITI, MENYINGKATKAN JARAK

 
 
PERUBAHAN LANDSKAP FIZIKAL
 
AKTIVITI MANUSIA MENYEBABKAN BERLAKU PERUBAHAN DALAM SISTEM SISTEM FIZIKAL
 
1. SISTEM GEOMORFOLOGI
2. LANDSKAP TANAH
3. SISTEM EKOLOGI
4. LANDSKAP HUTAN